O nas

Stowarzyszenie Centrum Badań Sfery Publicznej powstało w 2015 roku. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie badań nad sferą publiczną, wspieranie, propagowanie i upowszechnianie zasad efektywnego zarządzania sferą publiczną oraz dobrej administracji, jak również podnoszenie jakości funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce (w tym szkół i uczelni).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i podjęcia współpracy.

Członkami stowarzyszenia są badacze sfery publicznej, pracownicy naukowo-dydaktyczni, wysoko wykwalifikowani specjaliści o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym z zakresu edukacji, prowadzenia badań i upowszechniania wiedzy.

logo pełne centrum badań sfery publicznej

Statut (w formie pdf do pobrania)