Konferencja naukowa: Innowacyjność w warunkach współczesnych miast – wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej

W dniach 9-10 czerwca 2016 r. stowarzyszenie współorganizowało konferencję naukową na temat: „Innowacyjność w warunkach współczesnych miast – wyzwania dla podmiotów polityki miejskiej”. Konferencja stanowiła forum prezentacji wyników badań, wymiany poglądów i doświadczeń dotyczących problematyki ich rozwoju w obrębie wyzwań innowacyjności publicznej. Przeprowadzona dyskusja ukierunkowana została na kwestie spójności politycznego programowania w tym względzie, zarówno w wymiarze władztwa, ale i równie istotnego, oddolnego oddziaływania podmiotów społecznych.