Oferta

Prowadzimy działalność szkoleniowo-edukacyjną w zakresie:

edukacja

 • edukacji obywatelskiej,
 • edukacji kulturowej,
 • tworzenia kampanii społecznych,
 • komunikowania społecznego,
 • budowania relacji z mediami,
 • human relations,
 • współczesnych metod wspierania rozwoju pracownika.
Realizujemy badania społeczne w następujących obszarach:

badania społeczne

 • badanie wizerunku miasta/regionu,
 • poziom zadowolenia mieszkańców z życia w regonie/mieście,
 • jakość życia mieszkańców,
 • badanie opinii publicznej na wybrany temat,
 • jakość polityk publicznych,
 • jakość obsługi klienta w instytucjach publicznych,
 • badanie satysfakcji pracowników,
 • preferencje wyborcze,
 • badanie postaw wobec planowanych inwestycji,
 • badania ewaluacyjne i monitoringowe,
 • diagnozy na potrzeby rewitalizacji,
 • analizy społeczno-demograficzne na potrzeby dokumentów strategicznych.
Prowadzimy badania marketingowe:

badania marketingowe

 • produktu, testy produktów i opakowań,
 • wizerunku marki,
 • reklamy i komunikacji marketingowej,
 • satysfakcji i lojalności konsumentów.
Stosowane metody i techniki badań:

metody i techniki

 • wywiady indywidualne PAPI i CAPI,
 • wywiady telefoniczne CATI,
 • indywidualne wywiady pogłębione IDI,
 • wywiady swobodne standaryzowane listą zagadnień,
 • wywiady narracyjne,
 • ankiety pocztowe,
 • ankiety audytoryjne,
 • zogniskowane wywiady grupowe Focus,
 • obserwacje,
 • tajemniczy klient,
 • desk research, analiza danych zastanych.
Badaniom mogą towarzyszyć następujące usługi:

inne usługi

 • organizacja konferencji, szkoleń i warsztatów,
 • analizy i rekomendacje,
 • usługi doradcze,
 • prace badawczo-rozwojowe,
 • prowadzenie konsultacji społecznych.

Zapraszamy do współpracy.