Projekt edukacyjny: Od kultury do tolerancji

Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej

W 2016 roku zrealizowaliśmy projekt pt. Od kultury do tolerancji. Komunikacja międzykulturowa a kształtowanie postaw tolerancji wśród młodzieży szkolnej, nagrodzony w konkursie grantowym “Struktury kultury” – trzyletnim programie wspierania edukacji kulturowej, którego operatorem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, a który jest realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Projekt miał na celu przeprowadzenie cyklu warsztatów dla uczniów liceów oraz towarzyszących im badań ankietowych wykazujących, w jakim stopniu edukacja wpływa na kształtowanie postawy tolerancji wśród młodzieży.

Podczas warsztatów uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi założeniami komunikacji międzykulturowej, pracując w grupach tworzyli kampanie społeczne nt. tolerancji między kulturami, a następnie wzięli udział w krótkiej debacie. Po tej części zostały przeprowadzone badania ankietowe. Badaniom zostali poddani zarówno uczniowie biorący udział w warsztatach, jak i uczniowie nie włączeni do udziału w nich. Celem badania ankietowego było rozpoznanie, jak w wyniku prowadzonych działań edukacyjnych zmienia się komponent poznawczy, afektywno-emocjonalny i behawioralny postawy wobec „Innego”. Uzyskane wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym i wykorzystane do budowy optymalnego scenariusza szkoleń z zakresu edukacji międzykulturowej dostępnego w kształcie darmowego skryptu w Internecie.