Nowa publikacja

Z radością prezentujemy pierwszą monografię opublikowaną przez stowarzyszenie Centrum Badań Sfery Publicznej.

Książka pt. Polonia amerykańska. Współczesność determinowana politycznością. Zbiór studiów, autorstwa Pawła Malendowicza to portret Polonii w momencie jej przechodzenia ze zorganizowanej i przywiązanej do polskich korzeni do rozproszonej i coraz bardziej zasymilowanej z kulturą, w której żyje, kładąc szczególny nacisk na polityczny wymiar jej aktywności. Zarówno z perspektywy badawczej, jak i czysto „ludzkiej” to ciekawa lektura, którą trafia w ręce ciekawych czytelników. Trzeba bowiem przyznać, że trudno dziś znaleźć miejsce na ziemi, gdzie nie dotarliby Polacy. Nasza obecność w różnych częściach świata wynika nie tylko z ciekawości poznawczej, bo motywacja turystyczna to raczej dorobek XXI wieku, częściej zaś decyzje o wyjeździe za granicę mają podłoże ekonomiczne czy jak w XX wieku – polityczne. Jedną z najstarszych destynacji Polaków były Stany Zjednoczone, dlatego dziś możemy mówić o Polonii w tym kraju. Polonii rozumianej jako polska diaspora, obejmującej wszystkich Polaków, osoby polskiego pochodzenia i wywodzące swoje korzenie z Polski, a żyjących poza granicami Polski. Mimo wspólnego pochodzenia, rodacy w kraju i za granicą wiedzą o sobie niewiele. Wiedza Polaków o Polonii amerykańskiej pochodzi głównie z mediów masowych, czy produkcji filmowych, przez co jedynie utrwala się pewien stereotyp, a nie dostarcza rzetelnego przekazu. Niniejsza książka odpowiada na tę potrzebę. Autor przedstawia bowiem Polonię amerykańską nie tylko z perspektywy grupy społecznej jako takiej, ale i jej miejsca w rzeczywistości instytucjonalnie i kulturowo odmiennej od tej, z której się wywodzi.

Publikacja to kolejny akt działania stowarzyszenia, będący wyrazem zainteresowania samego autora Polonią amerykańską i jego długoletniej pracy badawczej nad tą grupą, jednocześnie zaś wpisujący się w obszar działalności analityczno-rozwojowej i popularyzacji wiedzy członków CBSP.